Potovanja z namenom razvedrila in oddiha

Potovanja z namenom razvedrila, oddiha in drugih spremljajočih dejavnost so klasična definicija turizma. Da lahko govorimo o turizmu, se morajo potovanja in bivanja odvijati zunaj stalnega bivališča, neprekinjeno do največ enega leta. Svetovna turistična organizacija med turiste šteje osebe, ki potujejo petdeset milj od kraja stalnega prebivališča.

Turizem skozi čas

Beseda turist je bila prvič uporabljena v sedemdesetih letih osemnajstega stoletja, turizem pa leta tisoč osemsto osemnajst. Prva potovalna agencija sodobne dobe je nastala sredi osemnajstega stoletja, prva turistična agencija pa skoraj sto let kasnejše. Potovanja so sicer poznali že v antiki, pisni viri govorijo o prisotnosti te aktivnosti v Egiptu, Rimu in na Kitajskem. Takrat so se ljudje za potovanja odločali zaradi verskih, izobraževalnih, komercialnih in državnih namenov. V srednjem veku so bila priljubljena oblika potovanja romanja vernikov različnih veroizpovedi. Sledilo je obdobje priljubljenih potovanj po Evropi, ki bi jih lahko preprosto prevedli Velika tura. Priljubljeni cilji so bili Nemčija, Italija, Švica in Francija. Največje število potnikov je izhajalo iz severne in zahodne Evrope. Poseben razmah sodobnega potovanja se je začel po drugi svetovni vojni. K temu je pripomogel razvoj infrastrukture ter vedno bolj dostopna potovanja. V preteklosti so bila potovanja z letalom življenjski dogodek, danes so takšna potovanja dostopna praktično vsakomur in vedno. Nizke cene letalskih prevozov so omogočile, da tisoč in več kilometrov oddaljene destinacije lahko obiščemo za vikend ali podobno kratko obdobje. Priljubljena ostajajo tudi potovanja z vlakom. V času nastanka moderne turistične agencije je bil takšen način potovanja osnova turistične storitve, gradnjo železnic je v veliki meri narekoval tudi turizem. Zato so že v devetnajstem stoletju bile zgrajene proge do mnogih znanih turističnih destinacij ali so bile speljane v njihovi bližini. Danes je znan predvsem masovni turizem oziroma govorimo o modernemu obdobju turizma, zanj so značilna potovanja organizirana preko turističnih agencij ter potovanja oglaševana na različnih medijih.