Prisilna poravnava podjetja je najpogostejši dogovor za podjetje v krizi

Prisilna poravnava podjetja je zakonsko urejen postopek, ki poteka pod nadzorom sodišča. Vsako ustanovljeno podjetje se lahko znajde v krizi in doživi finančno nestabilnost. Vzroki so lahko različni, načeloma se delijo na interne in zunanje razloge. Interni so lahko neprimeren menedžment in organizacija, pomanjkanje finančnega nadzora, premalo marketinga, preobsežna vlaganja, … Od zunanjih pa je najpogostejši vzrok prehuda konkurenca, zvišanje cen surovin ali pa sprememba povpraševanja.

Prisilna poravnava podjetja nastopi zaradi neuspešnega poslovanja, izgube in primanjkljaja finančnih sredstev, zaradi zadolževanja, ali pa zaradi nezmožnosti najemanja novih kreditov, kar privede do plačilne nesposobnosti.

Prisilna poravnava podjetja je postopek v katerem se v dogovoru z večino upnikov izvede finančno prestrukturiranje obveznostih podjetja. Obstaja tudi postopek poenostavljene prisilne poravnave, ki je namenjen mikro družbam in mikro podjetnikom, ki ustrezajo tem merilom. Tak postopek za dolžnika predstavlja pravno možnost, da v hitrem in poceni sodnem postopku doseže z upniki dogovor o zmanjšanju in odložitvi zapadlosti svojih obveznostii.

Optimizacija poslovnih procesov je eden izmed pomembnih elemontov obstoja podjetij

Optimizacija poslovnih procesov pomeni, da se trudimo stalno izboljševati naše poslovne procese, kar nam zniža stroške v naši organizaciji ali podjetju. To nam prinese izboljšanje kakovosti in zato imamo na trgu konkurenčno prednost in lažje preživimo. Različne organizacije imamo različne pristope optimizacije poslovnih procesov.

Optimizacija poslovnih procesov je v podjetju nujna, saj tako skrbimo za izboljševanje našega podjetja in smo tako vedno v konkurenčni prednosti. Poleg tega pa smo bolj učinkoviti in omogočamo uspešno poslovanje. Vsi proesi, ki se izvajajo znotraj podjetja morajo biti učinkoviti, k temu velikokrat pripomore informatizacija podjetja.

Kako učinkovoita je naša optimizacija poslovnih procesov se izmeri na različne načine. To lahko preverimo preko rezultatov porabe virov, kot so to lahko različne surovine, človeški ali pa finančni viri. Dobra optimizacija mora biti sestavljena iz treh temeljnih poslovnih gradnikov. Iz organizacije, iz poslovnih procesov in iz virov.