Blagovne znamke so tiste, po katerih prepoznamo določena podjetja

Vsako podjetje na trgu nastopa z vizijo, da si ustvari najboljše ime in da vse kupce s svojimi izdelki ali storitvami prepriča v svojo kakovost. Tako si seveda pridobivajo vse več kupcev, kar je na trgu seveda ključna stvar. Blagovne znamke so tako na trgu zelo pomembne, saj po njih prepoznamo določeno podjetje. Ko vidimo določen znak, vemo, katero podjetje predstavlja, zato je pomembno, da ima vsako podjetje blagovno znamko, ki bo izstopala in si jo bo vsak želel imeti.

Zelo je pomembno tudi to, da vemo, da je blagovne znamke pred uporabo potrebno registrirati. Za registracijo pa je potrebno preveriti, če je samo znamka še prosta, torej da ne obstaja nobena že registrirna podobna ali enaka blagovna znamka.

Sama znamka pa velja deset let od vložitve prijave in njena veljavnost se lahko za enako obdobje neomejeno podaljšuje. Bistvo in pa cilj same blagovne znamke pa sta prepoznavnost.

Patentiranje lahko slovenski prijavitelj vloži sam ali prek zastopnika

Trg je seveda zelo širok in večkrat lahko zasledimo, da se prodajajo enaki izdelki, a te izdelke prodajajo različna podjetja. Zato je zelo pomembno to, da če imamo nek izdelek, za katerega menimo, da je inovacija, zaščitimo pred tem, da bi ga lahko prodajali vsi.

Patentiranje je torej dejanje, s katerim vložimo prijavo za patent, kateri nam omogoča zaščito našega izdelka. Pred vložitvijo prijave pa se je potrebno temeljito prepričati, da gre za zares inovativen izdelek, saj v nasprotnem primeru prijavo zavrnejo in tako je omogočeno vsem, da ta izdelek prodajajo. Patentiranje je pridobivanje pravice fizične ali pravne osebe za izum, ki je nov, na inventivni ravni in je industrijsko uporabljiv. Tako nam je omogočeno, da lahko zoper kogarkoli, ki želi prodajati naš izdelek, podamo kazensko ovadbo. S tem je omogočeno, da podjetje uspešno deluje na samem trgu.