Obnova fasade za Eko sklad vam olajša investicijo

Eko sklad delno financira različne naložbe, ki so okolju prijazne. S tem spodbuja tudi energetsko učinkovitost stavb, ki je pomemben dejavnik pri zmanjševanju negativnih vplivov na okolje. Tako lahko pridobite subvencijo v primeru namestitve toplotna črpalke, solarnih ogrevalnih sistemov, ali pa v primeru obnove fasade. Obnova fasade za Eko sklad pa mora zadostiti nekaterim zahtevam.

O teh zahtevah se je potrebno pred obnovo fasade temeljito pozanimati, saj v nasprotnem primeru ne boste upravičeni do nepovratnih sredstev. Drugi pogoj pa je seveda, da se na razpis pravočasno prijavite in priložite vso potrebno dokumentacijo.

Debelina toplotne izolacije je zelo pomembna

Na javni poziv se lahko prijavijo vse fizične osebe, ki so investitorji projekta. Obnova fasade za Eko sklad mora zadostiti zahtevi po njeni debelini. Imeti mora namreč vsaj 18 cm debel sloj toplotne izolacije. Debelina toplotne izolacije je sicer lahko manjša, če je razmerje med toplotno prevodnost objekta in debelino toplotne izolacije primeren. vendar mora in mora vključevati izolacijske elemente iz kvalitetnih materialov.

Nepovratna sredstva boste dobili za nakup in vgradnjo celotnega fasadnega sistema ter izvedbo celotnega projekta. Višina nepovratne finančne spodbude je različna in znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 12 EUR na m2.

Postopek javnega razpisa je zelo enostaven

Običajno so postopki različnih razpisov zelo zakomplicirani. V primeru javnega razpisa Eko sklada pa je situacija popolnoma drugačna. Veliko informacij boste dobili, če boste v spletni iskalni niz vtipkali obnova fasade za Eko sklad. Dobili boste vse potrebne informacije, ki jih potrebujete, da se prijavite na razpis.

Pomembna je tudi ta informacija, da vam številni izvajalci fasadnih sistemov tudi nudijo vso pomoč pri prijavi na razpis. Zato je kakršen koli strah pred izpolnjevanjem dokumentacije popolnoma odveč. Svetujemo vam, da se tudi o tem pozanimate pri izbranemu izvajalcu.

Več koristnih informacij o obnovi fasade lahko najdete na: http://www.fasaderstvo-fasade.si/obnova-fasade/