Napredne tehnike otroškega učenja

Otroci se učijo na različne načine, v vsakem primeru pa moramo njihova prizadevanja podpirati. To velja že za zelo majhne otroke, ki se šele pripravljajo na vstop v šolo. V tej fazi odraščanja se otrok uči ob igri in odkrivanju sveta, kar lahko s pridom izkoristimo – na voljo so namreč različne didaktične igre in sorodne aktivnosti, ki zagotovijo zelo dober učinek tovrstnega početja.

Pri tej starosti upoštevamo načela, ki jih postavlja metoda VAK. Pri tem gre za izpostavljanje vloge, ki jo imajo pri učenju različna čutila. Vsak človek se uči na svoj način, je pa včasih kar težko ugotoviti, katera tehnika je za posameznika najbolj učinkovita. Metoda VAK ponuja različne možnosti in omogoča preizkušanje različnih spretnosti. Seveda se tehnike med seboj prekrivajo, vsak se lahko uči na različne načine, je pa možno z nekaj truda najti idealno tehniko. Pri mlajših otrocih spremljamo njihovo spoznavanje sveta, pa tudi pri šolarjih še opažamo, kako za učenje uporabljajo vsa svoja čutila. To lahko izkoristimo, če upoštevamo načela, ki jih postavlja metoda VAK.

Metoda VAK je vključena v nekatere širše programe izobraževanja otrok. Ta in druga načela recimo vključujejo Brainobrain naloge, ki izhajajo iz istoimenskih programov izobraževanja predšolskih in šolskih otrok. Brainobrain naloge se podajajo skozi organizirane in strokovno vodene programe obšolskega izobraževanja, namenjene pa so prav razvoju kritičnih mentalnih spretnosti otrok. Tako lahko najdemo različne aktivnosti za spodbujanje specifičnih spretnosti, utrjujemo lahko spomin ali koncentracijo, prav tako lahko izpilimo spretnosti mentalne aritmetike in abstraktnega razmišljanja. Gre za zelo široko zastavljen program, ki poudarja pomen celostnega razvoja otroških možganov. Da bi lahko učinke tega programa kar najbolje izkoristili, so Brainobrain naloge zelo dobro prilagojene svojemu namenu, program pa je voden s strani izkušenih strokovnjakov. Vsekakor se splača na ta način poskrbeti za uspešen razvoj otroških možganov, otrok pa se bo tako lažje soočil s šolskimi in drugimi obveznostmi.