Optimalne razmere v hlevu

Hlev moramo opremiti s kakovostno opremo, ki bo zagotovila optimalne razmere za delo v tem okolju. Seveda najbolj izstopajo naprave in pripomočki, ki se jih pri delu neposredno poslužujemo, a ne moremo se zanašati le na te. Hitro se izkaže, da na celotno izkušnjo vpliva še marsikaj drugega, tako da moramo v mislih ohraniti tudi mnoge druge dejavnike, ki so v resnici zelo pomembni, čeprav morda ne pridejo takoj do izraza.

Pomislimo recimo na temperaturo in zračnost hleva. Za to lahko poskrbi hlevski ventilator, lahko pa si pomagamo tudi na druge načine, navsezadnje že s spretnim oblikovanjem in postavitvijo hleva. Vprašamo pa se tudi, zakaj moramo sploh v hlevu vzdrževati ustrezne razmere. To ima kar nekaj pozitivnih učinkov, tudi takšne, ki niso neposredno povezani z delom v hlevu. Boljši bo celo učinek nekaterih drugih opravil, kot je siliranje – tudi krma namreč potrebuje ustrezne pogoje, sploh če jo spravljamo kar v hlevu ali v bližini. Seveda je siliranje običajno precej ločeno od živinoreje, vseeno pa imamo ob hlevu po navadi silos za krmo, kjer morajo biti razmere optimalne. Če sta objekta povezana, je seveda pametno zagotoviti kar najbolj učinkovit sistem za nadzor razmer, tako bo siliranje ponudilo najboljši izkoristek, delo v hlevu pa bo kar najbolj prijetno.

Seveda bo najbolj očiten vpliv prezračevanja in podobnih ukrepov za vzdrževanje optimalnih pogojev v hlevu najbolj opazen pri dejanskem delu v notranjosti poslopja. Hlevski ventilator je lahko nepogrešljiv za ljudi, ki v hlevu delajo, kot tudi za živali, ki v njem prebijejo še več časa. Ugodne razmere so torej le pozitivne, tako za dobrobit živali in ljudi kot tudi za končni rezultat živinorejske dejavnosti. Ker že z majhnimi spremembami lahko naredimo veliko razliko, se splača izbrati dober hlevski ventilator in poskrbeti tudi za druge elemente sistema, ki omogoča učinkovito upravljanje ozračja v hlevu.