Insolventnost podjetja zaradi finančne nesposobnosti

Insolventnost podjetja nastopi takrat, ko podjetje ni več sposobno poravnati vseh svojih obveznosti za daljše finančno obdobje. Z drugačnimi besedami bi ta pojav lahko opisali tako, da podjetje na določeni točki postane plačilno nesposobno, kar lahko vodi do bankrota in do propada podjetja. Ker je v taki situaciji obstoj podjetja že resnično vprašljiv, se lahko kot vodilni odločimo za ključne spremembe, ki organizacijo še lahko rešijo. 

Insolventnost podjetja pa ne pomeni le, da podjetje ne zmore več plačevati računov upnikov. V takem primeru se običajno zgodi, da podjetje ni sposobno plačevati niti svojih delavcev, kar je veliko bolj zapleteno. Če pa ima podjetje odprt še kakšen kredit, se lahko zgodi, da zelo hitro propade. 

Insolventnost podjetja običajno nastane zaradi preprostega razloga, ki se imenuje pomanjkanje kapitala. Če imamo v podjetju zaposlene slabe delavce se to lahko pozna na naši uspešnosti. Zato si vodilni vedno želijo zaposliti le najboljše kandidate, kar pa je seveda iz zaposlitvenih intervjujev težko izvedeti. Slabo delovanje pa lahko pride tudi iz neustreznega vodenja in razsipnega ravnanja z denarjem, kar je velikokrat glavni razlog za propad večjih ali manjših podjetij .

Prislina poravnava podjetja lahko reši podjetje

Prislina poravnava podjetja je možnost, s katero lahko svoje slabo stoječe insolventno podjetje rešimo pred stečajem. To je zadnja možnost h kateri se zatečejo podjetniki, ko se jim zaradi slabega poslovanja lahko zgodi finančni polom. Običajno se v sklopu prisilne poravnave podjetju ponudi možnost prestrukturiranja, kar v veliko primerih pomaga in reši podjetje. 

Prislina poravnava podjetja omogoča podjetju, da ponovno postane plačilno sposobno in tako nadaljuje s svojim delovanjem. To je dobra novica tudi za vse upnike, ki težko pričakujejo svoj denar, saj jim to omogoča boljše možnosti, da bodo prišli do denarja. 

Prislina poravnava podjetja se opravi po točno določenem načrtu, ki ga pripravijo strokovnjaki na omenjenem področju.