Hidravlika ima zelo široko področje uporabe

Hidravlika je zelo splošen pojem za prenos in pretvorbo energije, ki jo dobimo s pomočjo tekočine, najpogosteje so to hidravlična olja. Danes jo uporabljamo v številnih vejah tehnike, saj je močno povezana tudi s pojmom mehanizacije in avtomatizacije. Tako lahko hidravlične sisteme danes srečamo v različnih delovnih strojih, viličarjih, gospodarskih vozilih, gradbeni mehanizaciji, traktorjih in še marsikje drugje. 

Kadar imamo v mislih hidravlični sistem pri traktorju, se hidravlika v osnovi deli na dva sistema glede na pretok olja. Prvi sistem predstavlja odprt krožni tok olja, pri katerem črpalka olje črpa iz rezervoarja in ga pod tlakom potisne do uporabnika, od tu pa prosto odteka nazaj v rezervoar za hidravlično olje. Pri zaprtem krožnem toku olja pa to prehaja od uporabnika neposredno v hidravlično črpalko. Ne glede na to za kateri sistem gre, so za brezhibno hidravliko potrebne hidravlične komponente kot so cevi s priključki, cilindri, črpalke in ventili.

Kardani poskrbijo za prenos mehanske moči s traktorja na delovni stroj

Razvoj kmetijske mehanizacije je v zadnjih letih doživel velik napredek, vse z namenom, da je delo na kmetiji postalo lažje in učinkovitejše. Težka fizična dela tako danes opravijo številni delovni stroji, ki se največkrat priključijo na traktor. Povezovalni člen med traktorjem in delovnim strojem so v tem primer največkrat kardani oziroma kardanske gredi, ki pa hkrati poskrbijo tudi za prenos krožnega gibanja in mehanske moči s traktorja na delovni stroj.

Danes so nam na voljo različne vrste in velikosti kardanov. Direktni kardani se priklapljajo neposredno na traktor in delovni stroj, dvozglobni omogočajo fleksibilno delovanje pod različnimi delovnimi koti, kardani s sklopko imajo varnostni element proti obremenitvi in kardani s prostovrtečo sklopko, ki omogočajo naglo rotacijsko gibanje. Pred nakupom kardanov je ključnega pomena, da vemo kakšno dolžino moramo izbrati in kakšno moč traktorja mora kardan prenesti s traktorja na delovni stroj.