Odločitve pred prevzemom podjetja

Prevzem oziroma nakup podjetja je velik korak, ki ima dolgoročne posledice za poslovanje družbe. Seveda je pametno, da se pravočasno prepričamo, da je to prava odločitev, ki bo ponudila dober rezultat na dolgi rok. A pozorni moramo biti na številne detajle, ki o tem odločajo – ne gre le za enostavno transakcijo, pri kateri bi bili lahko pozorni le na znesek in vrednost. Pravzaprav je že vrednotenje podjetja lahko precej zahtevno in ne ponudi vedno točne številke, pred nakupom podjetja pa moramo upoštevati še marsikaj. Zato se običajno odločimo za skrbni pregled in za druge načine vpogleda v poslovanje podjetja. Prepričamo se, da podjetja ne bremenijo slaba posojila in dolgovi, pozorni pa smo tudi na druge morebitne skrbi.

Skrbni pregled podjetja pred nakupom

Nakup podjetja je gotovo situacija, ki kliče po podrobnem vpogledu v stanje in poslovanje podjetja. Izkoristimo lahko ponudbo strokovnjakov, ki nudijo storitve na tem področju, predvsem nas zanima skrbni pregled podjetja, seveda moramo opraviti tudi vrednotenje. Za vse to izberemo izkušene strokovnjake, ki lahko pripravijo zanesljiva poročila.

Pred prevzemom podjetja opravimo različne preglede, predvsem nas zanimajo podatki o poslovanju in financah. Želimo se izogniti nekaterim težavam, kot so recimo slaba posojila in terjatve. Včasih so ta tveganja že takoj opazna, včasih pa niso tako izrazita in lahko šele prepozno ugotovimo, da bremenijo podjetje. Pred nakupom je vsekakor pametno poizvedeti čim več o takšnih detajlih. Slaba posojila in terjatve običajno vključimo že pri splošnem pregledu poslovanja podjetja, še posebej če gre za kakšne zaskrbljujoče podatke.

Vsekakor pa mora nakup podjetja vključevati tudi podrobnejši pregled, saj nas zanimajo vsi mogoči detajli. Navsezadnje ti odločajo tudi o vrednosti podjetja, zato moramo v vsakem primeru poskrbeti za temeljit pregled stanja podjetja in opraviti vrednotenje. Te storitve opravljajo finančni strokovnjaki, ki lahko pripravijo zelo zanesljiva poročila te vrste.