Upravljanje podjetja s pomočjo poslovne inteligence

Uporaba razpoložljivih podatkov je nujna za uspešno poslovanje vsakega podjetja, se pa v praksi pojavljajo velike razlike pri tem. Nekatera podjetja zelo dobro skrbijo za to, da v celoti izkoristijo potencial, ki ga prinaša projektno vodenje. Druga pa zbirajo le tiste podatke, ki jih pač dobijo pri rednem poslovanju, teh pa običajno ne obdelujejo in ne uporabljajo, tako da ne morejo pričakovati zares dobrega učinka. Seveda je možno tudi brez podrobne analize vseh razpoložljivih podatkov sprejeti dobro poslovno odločitev, a ob tem smo soočeni z večjim tveganjem. Da bi na dolgi rok lahko uspešno upravljali podjetje, je smiselno vzpostaviti sistem zbiranja in obdelave pomembnih poslovnih podatkov.

Poslovna inteligenca v praksi

V vsakem podjetju se pri poslovanju zbirajo določeni podatki. Veliko dela imamo že z razno dokumentacijo, recimo z računi, naročili in drugimi povsem osnovnimi elementi. A že v tem primeru je povsem jasno, da nam poslovna inteligenca te vrste zelo pomaga. Pregled računov je ključnega pomena za nadzor nad prihodki in odhodki, spremljamo tudi statistiko prodaje in stanje zalog. 

Nadalje zbiramo podatke o strankah in ciljni publiki. Tu že imamo nekaj več variacije in tudi nekaj več priložnosti, če znamo podatke izkoristiti. Zelo dobro lahko naslovimo ciljno publiko, ki predstavlja največji potencial za uspešno prodajo, prav pri tem pa ima poslovna inteligenca tudi največji potencial.

Navsezadnje pa je podatkovno podprto poslovanje pomembno tudi za vodenje procesov znotraj podjetja, recimo za projektno vodenje. Vse naloge bo lažje opravljati, če dobro vemo, kaj je treba delati in kdo ima katere naloge. Predvsem v večjih podjetjih je projektno vodenje lahko zelo kompleksno, saj na istem projektu hkrati dela večje število zaposlenih, ki imajo različne naloge in pooblastila. Tako je treba zelo premišljeno voditi njihovo delo, za uspešno projektno vodenje pa moramo vsem omogočiti enostaven dostop do ključnih informacij.