Blagovna znamka in njena zaščita

Ko se odločite, da bi ustvarili svojo blagovno znamko in s tem začeli proizvajati določen izdelek, je potrebno vedeti kje blagovno znamko registrirati, kje je potrebno registrirati logotip znamke in kakšne so vaše pravice, ko prejmete lastništvo oziroma postanete uradni lastnik.

Kaj sploh je blagovna znamka?

Blagovna znamka je znana tudi pod drugim imenom in to je storitvena znamka, saj opravlja na nek način storitve za njene kupce. Blagovna znamka je pravno zavarovano ime in znak, ki omogoča razlikovanje podobnega ali pa enakega blaga oziroma tudi storitev, prav tako pa ga je mogoče tudi grafično prikazati. Logotip oziroma znak blagovne znamke je lahko sestavljen iz različnih znakov, besed, črk, številk figuriranih elementov, kombinacije barv ali pa trodimenizionalne podobe.

Ko je vaša blagovna znamka registrirana na vaše ime, potem s tem pridobite tudi razne pravice oziroma popolno pravico do imetništva in upravljanja z vašo blagovno znamko. Registrirana  in prijavljena znamka daje imetniku polno pravico preprečiti tretjim osebam, da bi brez njegovega soglasja za enako ali podobno blago ali storitve uporabljali znak, ki je enak ali zavajajoče podoben njegovi znamki. 

Vendar pa  po zakonu registrirana blagovna  znamka ne izključuje pravice drugega, da registrira enak ali podoben znak za označevanje druge vrste blaga ali storitev, razen če gre za svetovno znano  slovečo znamko.

Kako potega registracija blagovne znamke v Sloveniji?

Najprej mora lastnik blagovne znamke oddati prijavo oziroma vlogo na urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino. To lahko vložijo sami ali pa preko zastopnika, kateremu je dodeljena ta pravica.

Po vložitvi vloge za prijavo blagovne znamke urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino preveri, če so izpolnjeni vsi pogoji za registracijo dotične blagovne znamke. Vendar urad ne preverja obstoja že prej registriranih podobnih znamk, zato bodite pozorni pri ustvarjanju nove blagovne znamke.  Ko urad potrdi prijavo, potem pridobite polno lastništvo nad vašo blagovno znamko.